Garantieverklaring van Profitent24 BV (profitent24.nl)

Versie 1.1, 04.09.2020

1. Garantiegever

De garantiegever van deze garantieverklaring is Profitent24 BV, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Jacob Weerts, Verlengde Scholtenskanaal WZ 49 Emmer-Compascuum - KvK-nummer: 78040264

2. Garantiegerechtigde

De koper heeft in zijn hoedanigheid van eindverbruiker recht op een garantie op de onder punt 3 beschreven producten.

3. Garantie-inhoud

Profitent24 BV verleent de garantiegerechtigde de volgende garantie:

a) Houdbaarheidsgaranties op PVC-dakzeilen voor door Profitent24 BV verkochte tenten (zie Bijlage I);

b) Een doorroestgarantie van 10 jaar op de stangen van het productgamma EVEREST PRIME PLUS, CONTOP en HIGHLANDER PRIME PLUS.

4. Duur en aanvang van de garantie

Volgens punt 3a van deze garantieverklaring bedraagt de garantie op het PVC-dakzeil van de in Bijlage I beschreven tenten 5 jaar. Volgens punt 3b van deze verklaring bedraagt de garantie 10 jaar. De respectieve garantie begint te lopen op het ogenblik dat de eerste goederen door Profitent24 BV aan de eindverbruiker worden geleverd.

5. Omvang van de garantie

De garantie omvat:

a) Volgens punt 3b hiervoor is er ten vroegste sprake van doorroesting wanneer dringende technische maatregelen vereist zijn om een dreigende, volledige doorroesting te verhinderen of om de veiligheid van de tent te garanderen omdat de corrosie van binnen naar buiten al te ver gevorderd is. Er is geen sprake van doorroesting in de zin van deze verklaring wanneer alleen aan de buitenkant een lichte roestaanslag op de stangen zichtbaar is. De garantie omvat de gratis levering van een vervangstang door Profitent24 BV.

b) Voor alle andere gevallen van deze garantie aanvaardt Profitent24 BV de transportkosten; alle eventuele kosten voor de op- en afbouw van de tent zijn voor rekening van de garantiegerechtigde. Voorwaarde voor de garantie is altijd een correcte opbouw van de tent volgens de statische berekeningen, alsook volgens de montagehandleiding en op de beoogde bodem onder normaal gebruik.

6. Uitgesloten van garantie

Ogen, ritssluitingen, ventilatievensters, bevestigingsriemen, te sterk aangespannen riemen en naden vallen niet onder de garantie. Ook schade als gevolg van gewelddadige inwerkingen en/of veranderingen en/of eigen aanpassingen en/of oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie. Materiaalvervorming en scheuren door wrijving sluiten de garantie uit. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer er sprake is van constructiefouten of productiefouten. Ook schade, scheuren, gaten en verkleuringen door contact met de bodem vallen niet onder de garantie.

7. Uitsluiting van garantieclaims

Wanneer derden reparaties of andere handelingen uitvoeren waarvoor Profitent24 BV niet uitdrukkelijk schriftelijk de toestemming heeft gegeven, vervalt de garantie. De garantie vervalt ook volledig wanneer individuele, in de garantievoorwaarden beschreven voorwaarden niet werden vervuld.

8. Garantie en aangifte

Schade mag alleen worden hersteld door Profitent24 BV of een door hem gemachtigd bedrijf. Een voorwaarde voor de garantie is dat de garantiegerechtigde Profitent24 BV schriftelijk in kennis stelt van het garantiegeval en op verzoek van Profitent24 BV ook foto’s bezorgt ter controle van het garantiegeval. De garantiegerechtigde moet ook alle bijkomende vragen van Profitent24 BV volledig en waarheidsgetrouw worden beantwoorden. De voorwaarde voor de garantie is dat de klant alle onderdelen van de tent bewaart tot wanneer het garantiegeval definitief werd afgehandeld. Uitgebreidere claims, in het bijzonder een vermindering van de dagwaarde, alsook schade als gevolg van het feit dat geen PVC-dakzeil werd gebruikt zijn uitgesloten.

9. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op garantieclaims.

Bijlage I

ProductType zeilGarantietermijn zeil in jarenGarantietermijn doorroesten frame in jaren
Tenthal
EVEREST
PRIMEtex 2300510
Rondbooghal
HIGHLANDER
PRIMEtex 2300510
Tenthal
OUTLANDER
PRIMEtex 23003geen
Containeroverkapping
CONTOP PVC
PRIMEtex 2300
510
Containeroverkapping CONTOP PEPE 1400geen10
Tenthal
WIKINGER
PRIMEtex 2300
3geen
Weidetent
BASIC PLUS
PRIMEtex 2300
3geen
Weidetent
PREMIUM PLUS
PRIMEtex 2300
3geen
Weidetent 
PROFESSIONAL
PVC3geen
Garagetent
PROFESSIONAL PVC
PRIMEtex 2300
5geen
Garagentent
WIKINGER
PRIMEtex 2300
3geen