excl. btw

Versie 1.0, 24 oktober 2022

Garantievoorwaarden

GFP Handels GesmbH ("GFP"), gevestigd te Passauerstraße 24, A-4070 in Eferding (Oostenrijk), verleent eindafnemers voor tuinkassen, moestuinbakken en koude bak opzetstukken, metalen tuinschuren en tuinkasten ("product") de bij het product in kwestie genoemde garantie onder de volgende voorwaarden.

1. Garantie binnen garantietermijn

Tuinkassen

Frame en constructie

Naast de wettelijk geregelde garantie biedt GFP 15 jaar garantie op zowel de constructie als de aluminium frameonderdel en onder de volgende voorwaarden: de garantieperiode begint op de dag van levering, die bewezen kan worden met het aankoopbewijs, de factuur, de leveringsbon of het leveringsprotocol van de dienstverlener van de levering.

Uitsluitingen

De garantietermijn geldt niet voor normale slijtage of transportschade, noch voor weerschade door hagel, wind of sneeuwbelasting, noch voor schade als gevolg van niet-naleving van de montagevoorschriften en niet-gestandaardiseerde installatie, gebruik van niet-originele materialen, mechanische schade, de invloed van chemicaliën, natuurrampen en andere gewelddadige effecten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte materiële of gevolgschade. Reparatie verlengt de garantietermijn niet. De fabrikant behoudt zich het recht te beslissen over de procedure van garantieclaims. Bij beroep op garantie, storing of behoefte aan onderdelen kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling. Sneeuw en ijs moeten altijd zo spoedig mogelijk van het dak verwijderd worden!


Polycarbonaat kanaalplaten

Garantietermijn

De garantietermijn gaat in op de leveringsdatum van de kanaalplaten en bedraagt 10 jaar. Volgens de fabrieksgarantie garandeert GFP de koper van het product dat de door hun leverancier geproduceerde kanaalplaten gedurende de garantietermijn de volgende eigenschappen bezitten:

Lichtdoorlaatbaarheid

Het UV-beschermde oppervlak behoudt zijn lichtdoorlatendheid. Het verlies van lichttransmissie over de gehele paneelbreedte is niet meer dan 8% (acht procent) volgens norm ASTM D 1003 (gemeten aan de gemiddelde waarde over de gehele paneelbreedte) over een periode van 10 jaar na levering in vergelijking met het oorspronkelijke monster.

Breukbestendigheid

Tijdens de garantietermijn veroorzaakt hagel geen breuken aan de oppervlakten. Onze dubbele kanaalplaten zijn onder laboratoriumon mstandigheden getest en zijn in een gesimuleerde hagelproef bestand tegen 20 mm kunstmatige hagelstenen, die met een snelheid van 21 m/sec op het UV-beschermde oppervlak geschoten worden en daarbij de oppervlakken doorboren.

Materiaalvervanging

Geldigheid

De fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing wanneer de waren binnen Europa verkocht en geïnstalleerd worden.

Details fabrieksgarantie

Voor de exacte details van de fabrieksgarantie, ook met betrekking tot de regeling voor vervanging, garantievoorwa arden, uitsluiting van aansprakelijkheid, enz. wordt verwezen naar het garantieblad van de leverancier GFP. Deze vind je in de bijbehorende montagehandleiding van het door jou gekochte product.


Moestuinbakken en koude bakken

Garantietermijn

De garantie voor de moestuinbakke n wordt verleend voor een termijn van 10 jaar. De garantie dekt de vervorming van de aluminium onderdelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of aanzienlijk in hun bruikbaarheid zijn aangetast als gevolg van een foutief ontwerp of slechte afwerking. De termijn begint op de leveringsdatum. Eventuele vervangende leveringen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn. Voor de koude bak opzetstukken gelden de garantievoorwaarden van de tuinkassen!


Metalen tuinschuren en tuinkasten

Garantietermijn

De metalen producten worden geleverd met een garantie van 20 jaar. De garantie dekt het doorroesten van plaatdelen en onderdelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of aanzienlijk in hun bruikbaarheid zijn aangetast als gevolg van een foutief ontwerp of een gebrekkige afwerking. De garantietermijn begint op de leveringsdatum. Eventuele vervangende leveringen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn.

2. Garantievoorwaarden

De montage/opbouw wordt zorgvuldig uitgevoerd volgens de meegeleverde montagehandleiding. Het product wordt uitsluitend normaal en voor het beoogde doel gebruikt. Het product is eigendom van de oorspronkelijke koper en is niet gedemonteerd en opnieuw opgebouwd.

3. Garantieservice

De garantie heeft betrekking op onderdelen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of aanzienlijk in hun bruikbaarheid zijn aangetast als gevolg van een foutief ontwerp of gebrekkige afwerking. Deze onderdelen worden naar ons goeddunken kosteloos gerepareerd of vervangen.

Wij nemen eventuele kosten voor verwijdering, installatie en transport niet over.

Vervangen onderdelen worden eigendom van GFP of moeten door de klant worden afgevoerd.

GFP is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

4. Garantiebeperkingen

Deze garantie dekt geen gebreken die te wijten zijn aan:

  • Transportschade (hiervoor is de expediteur aansprakelijk - dit dient onmiddellijk gemeld te worden)
  • Externe invloeden of buitengewone natuurverschijnselen (bijv. hagel)
  • Algemene montagefouten
  • Funderingsgebreken, gebrek aan waterafvoer in de bodemprofielge bieden
  • Ongeschikte installatieplaats en/of gebrek aan verankering
  • Lakschade en krassen die niet onmiddelijk hersteld zijn
  • Onderhoudsfouten (bijv. het niet oliën/invetten van het slot en de scharnieren)
  • Te hoge omgevingsvochtigheid of agressieve omgevingsstoffen (bijvoorbeeld: agressieve en schurende schoonmaakmi ddelen, strooizout, meststoffen en andere chemische stoffen, omgevingslucht die zout water en/of zand bevat)
  • Slijtageonderdelen (bijv. deurrollen, scharnieren, sloten enz.)
  • Kleurveranderingen, omdat kleurstoffen in de loop der tijd kunnen veranderen

Voor rubberen en plastic onderdelen geldt slechts de wettelijke garantieperiode van 24 maanden.

5. Overige

De plaats van uitvoering voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit garantieverplichtingen is Eferding (A-4070), Oostenrijk.

De koper of een derde kan aan deze garantie geen verdere rechten ontlenen, in het bijzonder geen aanspraak maken op schadevergoeding van welke aard dan ook of rechten op verrekening of behoud.

De wettelijke garantie is gevrijwaard van deze garantie.